24 Mayıs 2008 Cumartesi

“Prof. Dr. Salih Ziya Konyali”
kamuvicdani.ATATURK@yahoo.com.tr wrote:
Cumhuriyet fazilet; Demokrasi erdemlilik; Sosyal devlet ve Laiklik Türk-İslam Medeniyeti'nin en temel ilkesi ve çimentosudur...
Ancak; "Namuslu, Dürüst, Demokrat, Onurlu ve Sorumlu/iyi insan, samimi Müslüman ve iyi vatandaş" olmak; Sadece ve Yalnızca "Adalet Ahlakı, Hukukun üstünlüğü 'tarafsızlık ve bağımsızlığa' sadakatle sahiplik ve daimi saygı" ile kaim ve mümkündür.
Bu imkanın temel harcı, vazgeçilmezi ve çimentosu hukuktur.
Hukuk: Millet iradesinin, devlet idaresinde mutlak hakimiyeti, kavi (sağlam-sarsılmaz, tüm ülke ve halkı şamil eşitlik), her türden dokunulmazlık, ayrıcalık ve imtiyazlara "red" onurlu-kararlı bir karşı duruş;
Milli Devlet, Milli İrade ve Milli Hakimiyeti "mutlak muhafaza", namuslu-dürüst vatandaşları koruma, suç ve suçluya karşı "sıfır" tolerans ile mümkündür.
İnsan Hakları, Adalet, Hukuk, Demokrasi, Cumhuriyet ve Siyasete karşı işlenmiş "en büyük suç" 11 Kasım 1938 ve 27 Mayıs 1960 "karşı devrimleri" yargılanmadıkça, son 48 yılın menfur faillerinden yolsuzluk-yoksulluk, anarşi-terör-tedhiş, kaçak ve kayıpların hesabı sorulup, "yönetimle halk, adil bir yüzleşme, özeleştiri ve hesaplaşmayı" gerçekleştirilmedikçe;
Devletin namusu kurtarılamaz, siyaset fazilete iblağ olamaz, din tüccarlığı-politika simsarlığı, yalan-talan sonlanamaz, başta "AB-D" olmak üzere istiklal ve istikbale matuf tehditler önlenemez ve bu taktirde asla "KAMU VİCDANI" müsterih kılınamaz !...
Bunu yapmak: YARGI ERK'i'ne görev, sorumluluk ve namus borcudur.
Çünkü ! Cumhuriyet, Adalet, Hukuk ve Demokrasinin 'ELİ KANLI' kaatilleri, 48 yıldır süren anarşi, terör, tehdit, baskı, zulüm, işkence, haksızlık-yolsuzluk-yoksulluk, yalan-talan ve tarumar'ın tek ve yegane sorumluları:
38 darbeci-devrimci eşkiya, Sıddık (sadık) Sami Onar, Sunuhi Arslan ve Salim Başol unutulmadı... unutulmayacak !..HAYDİ: Temiz Toplum; Temiz (şeffaf-saydam) Devlet; "Namuslu-Dürüst-İlkeli-Onurlu, Adaletli ve Sorumlu Hükümet"; Temiz Siyaset; "İyi İnsan ve İyi Vatandaş" için iş başına...
Şimdi tam zamanı.
Cumhuriyet "TAM" düştüğü yerden kaldırılmak zorundadır.
Zira: Devlete Demokrasi, fazilet anlamında Cumhuriyet;
Halka Adalet, ahlak-hukuk, eşitlik, barış, mutluluk ve zenginlik;
Siyasete "mutlak dürüstlük, parti içi demokrasi ve hizmette yarış" gerek...
(mazlum) Prof. Dr. Salih Ziya KONYALI
11.kasım.1938 ve 27.mayıs.1960 mağduru
Kaynak: kamuvicdanı.ATATÜRK@yahoo.com.tr

Hiç yorum yok: